# بسیجی_بودن

بسیجی بودن

           بسیجی بودن مایه ی سرافرازی وسربلندی پیش پروردگار است.                                                                  مقام معظم رهبری(مدظله)  
/ 4 نظر / 34 بازدید